Căn cứ Hướng dẫn số 898/HD-PGDĐT, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về...

Tốt nghiệp THCS chính là thời điểm quan trọng để các em lựa chọn hướng đi trong tương lai của...

Trường THCS Tân An Hội tham gia dự thị 3 học sinh. Và kết quả đạt được: Nguyễn Hoàng Huy:...

Nhằm tăng thêm sự hứng học tập cho học sinh, Nhà trường tổ chức học trãi nghiệm cho học sinh...

Ngày chạy Olympic nằm trong chuỗi sự kiện được diễn ra trên toàn quốc, bắt đầu ở Thanh Hóa ngày...

Trong không khí thi đua của tuổi trẻ cả nước hướng tới chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS...

TRẢI NGHIỆM LÀM BÁNH DÂN GIAN NĂM HỌC 2018-2019
Hoạt động hướng nghiệp
Kết quả thi học sinh giỏi THTN vòng tỉnh năm học 2018-2019
Hoạt động trãi nghiệm
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019
Hội thao chào mừng 26-3

Untitled-4